Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 01.04.2024

Datum aktualizace: 01.04.2024

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti Morávek Original Wood s.r.o. týkající se shromažďování a používání informací, které shromažďujeme při přístupu na www.moravek.eu (dále jen "Služba"). Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob ochrany osobních údajů podle zákonů o ochraně osobních údajů.

Používáním naší Služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, nepřistupujte k naší Službě a nepoužívejte ji. 

Společnost Morávek Original Wood s.r.o. je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. K tomu může dojít bez předchozího upozornění.

Společnost Morávek Original Wood s.r.o. zveřejní upravené Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách www.moravek.eu

 

Identifikace správce dat 

Morávek Original Wood s.r.o. se sídlem Jilemnice, Krkonošská 1341, společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50142

 

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Při používání našich služeb budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, které slouží ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Morávek Original Wood s.r.o. shromažďuje následující informace:
Informace, které shromažďujeme:
    • Jméno
    • E-mail
    • Telefonní číslo
    • Profil na sociálních sítích
    • Datum narození
    • Pracovní adresa
    • Adresa bydliště
    • Informace o platbě

Údaje o používání, které shromažďujeme zahrnují následující údaje:
    • Adresy internetového protokolu (IP) počítačů, které přistupují k webu.
    • Požadavky na webové stránky
    • Odkazující webové stránky
    • Prohlížeč použitý k přístupu na stránky
    • Čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace
Morávk Original Wood s.r.o. od vás shromažďuje a získává informace následujícím způsobem:
    • Když vyplníte registrační formulář nebo jinak odešlete své osobní údaje.
    • Když komunikujete s naší službou.
    • Při používání našich služeb.
    • Z externích, veřejných zdrojů.

Vaše informace budou uchovávány po dobu až 1095 dní poté, co již nebudou potřebné k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu za účelem podávání zpráv nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

 

Jak používáme vaše informace

Morávek Original Wood s.r.o. může vaše informace použít k následujícím účelům:
    • Poskytování a údržba naší služby a monitorování používání naší služby.
    • Pro další účely. Morávek Original Wood s.r.o.  použije vaše informace k analýze dat za účelem zjištění trendů používání nebo určení účinnosti našich marketingových kampaní, pokud to bude přiměřené. Vaše údaje budeme používat k vyhodnocování a zlepšování naší Služby, produktů, služeb a marketingových aktivit.
    • Správa vašeho účtu. Vaše osobní údaje mohou umožnit přístup k více funkcím naší Služby, které jsou k dispozici registrovaným uživatelům.
    • Pro plnění smlouvy. Vaše Osobní údaje pomohou s vypracováním, uzavřením a dodržováním kupní smlouvy na produkty nebo služby, které jste si zakoupili prostřednictvím naší Služby.
    • Pro kontaktování. Morávek Original Wood s.r.o. vás bude kontaktovat e-mailem, telefonicky, SMS zprávou nebo jinou formou elektronické komunikace v souvislosti s funkcemi, produkty, službami nebo aktualizacemi zabezpečení, pokud to bude nutné nebo přiměřené.
    • Abychom vás informovali o novinkách, obecných informacích, speciálních nabídkách, nových službách a událostech.
    • Marketingové a propagační iniciativy. Morávek Original Wood s.r.o. použije nespecifické informace, které od vás získá, aby zlepšila naše marketingové úsilí.
    • Cílená reklama. Vaše osobní údaje budou použity ke zlepšení reklamních aktivit, které odpovídají vašim specifickým zájmům.
    • Shromažďování referencí a zpětné vazby od zákazníků. Pokud se podělíte o svědectví nebo recenzi týkající se vašich zkušeností s používáním našich služeb, budou sdíleny nebo jinak použity na webových stránkách.
    • Správa objednávek zákazníků. Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, profily na sociálních sítích a další informace o uživatelském účtu budou použity za účelem správy objednávek zadaných prostřednictvím naší Služby.
    • Informace o správě. Vaše osobní údaje budou použity v rámci provozu našich postupů administrace webových stránek.
    • Řešení sporů a ochrana webu. Vaše údaje budou použity v případě právního sporu k řešení problémů souvisejících s naší Službou.
    • Komentáře mezi uživateli. Vaše údaje, jako je vaše jméno na obrazovce, osobní obrázek nebo e-mailová adresa, budou při zveřejňování komentářů mezi uživateli veřejně přístupné.

 

Jak sdílíme vaše informace

Morávek Original Wood s.r.o.  bude sdílet vaše informace, pokud to bude možné, v následujících situacích:
    • S vaším souhlasem. Morávek Original Wood s.r.o.  bude sdílet vaše informace za jakýmkoli účelem s vaším výslovným souhlasem.
    • Pro účely převodů obchodních činností. Vaše informace budou sdíleny v případě spojení, jednání, fúze, prodeje obchodního majetku, financování nebo převzetí celého našeho podnikání nebo jeho části jinou společností.
    • Sdílení s přidruženými společnostmi. Morávek Original Wood s.r.o.  bude sdílet vaše informace s našimi přidruženými společnostmi. Ty mohou zahrnovat naši mateřskou společnost nebo dceřiné společnosti, partnery nebo společnosti, které ovládáme.
    • Sdílení s ostatními uživateli. Informace, které poskytnete, mohou být zobrazeny ostatními uživateli naší služby. Při interakci s jinými uživateli nebo při registraci prostřednictvím služby třetí strany, například služby sociálních médií, mohou vaše kontakty ve službě třetí strany vidět vaše informace a popis vaší činnosti.

 

Sdílení třetí stranou

Jakákoli třetí strana, se kterou sdílíme vaše informace, musí zveřejnit účel, pro který hodlá vaše informace použít. Vaše informace musí uchovávat pouze po dobu, která byla zveřejněna při vyžádání nebo obdržení uvedených informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí vaše osobní údaje dále shromažďovat, prodávat ani používat jinak, než jak je to nezbytné k naplnění stanoveného účelu.

 

Vaše údaje mohou být předány třetí straně z těchto důvodů:

    • Analytické informace. Vaše údaje mohou být sdíleny s online analytickými nástroji za účelem sledování a analýzy návštěvnosti webových stránek.
    • Zlepšování našich služeb. Vaše informace mohou být sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran za účelem zlepšení naší Služby a/nebo interakce s poskytovateli.
    • Služby zpracování a vymáhání plateb. Vaše údaje budou použity za účelem zpracování plateb v případě nákupu, vrácení peněz nebo jiného podobného požadavku.
    • Marketingové iniciativy. Vaše údaje budou použity pro generování a zasílání informačních bulletinů, e-mailové marketingové aktivity, reklamy a další.
    • Zlepšení cílených reklamních kampaní. Morávek Original Wood s.r.o. spolupracuje s poskytovateli služeb třetích stran za účelem zlepšení cílených reklamních kampaní.
    • Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace během registrace nebo jiným způsobem, dáváte společnosti Morávek Original Wood s.r.o. svolení k použití, sdílení a ukládání těchto informací způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Vaše údaje mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

    • Dodržování platných zákonů, předpisů nebo soudních příkazů.
    • Reakce na tvrzení, že vaše používání naší služby porušuje práva třetích stran.
    • Vymáhání smluv, které jste s námi uzavřeli, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Přenos dat mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)
Data která nám poskytujete mohou být přenášeny a zpracovávány v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde mohou platit odlišná pravidla ochrany dat.

 

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům pomohly efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, je povoleno nastavit bez vašeho souhlasu. Všechny ostatní soubory cookie musí být před jejich nastavením v prohlížeči schváleny.
Prostřednictvím banneru (cookie lišta) na našich stránkách můžete souhlasit se všemi kategoriemi souborů cookie, které zpracováváme. Souhlasem s jednotlivými kategoriemi také odsouhlasíte způsob použití a rozsah zpracování vámi poskytnutých dat. Můžete také zakázat všechny zbytné kategorie zpracování a soubory cookie stisknutím tlačítka „pouze nezbytné“ Na banner také nemusíte reagovat a máte možnost se zcela nevyjádřit. V takovém případě bude naše nastavení služeb a zpracování dat stejné, jako by byly všechny zbytné kategorie a zpracování dat odmítnuté.

 

Signály Google

Když bude tato funkce zapnutá, budou služby Googlu shromažďovat informace o návštěvách a přidružovat je k informacím z účtů Google přihlášených uživatelů, kteří s tímto přidružováním pro účely personalizace reklam souhlasili. Tyto informace mohou zahrnovat polohu koncového uživatele, jeho historii vyhledávání, historii YouTube a data z webů partnerů společnosti Google a slouží k vytváření agregovaných a anonymizovaných statistik o chování uživatelů používajících různá zařízení.
Tato funkce nám umožňuje získávat přehledné informace o návštěvnících našich webů a aplikací napříč různými zařízeními, využívajíc přitom data z Google účtů uživatelů, kteří mají zapnutou personalizaci reklam.
Máte možnost kdykoliv odmítnout personalizaci reklam ve vašem Google účtu, čímž zabráníte shromažďování vašich dat Google Signals na našem webu. Ve výchozím nastavení vyprší platnost údajů uživatelů, kteří jsou přihlášeni k účtu Google, za 26 měsíců. Možnost uchování může být také nastavena dobu kratší.
Google Signály jsou na našich stránkách aktivované pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas povolením kategorie „Cílení“ např. prostřednictvím banneru (cookie lišta) umístěného na našich stránkách, jak je uvedeno dále v „Přehled zpracování dat dle kategorii“. 

 

Uživatelské ID

Pokud jste při přistupování k našim službám přihlášeni nebo jste se dříve přihlásili k účtu naší služby, můžeme svá měření provozu našich služeb vylepšit o uživatelské id, které nám pomáhá zjišťovat, jak naši klienti používají naše služby. Uživatelské ID, které při měření používáme, je unikátní identifikátor, který vzniká jednosměrným šifrováním např. z klientského ID, které si vedeme u vaše uživatelského účtu v naší databázi. Jednosměrné šifrování zajišťuje skrytí identity, protože z takto vytvořeného uživatelského id není možné, zpětně vypočítat vstupní data, z kterých bylo generováno. Tím je zajištěno, že uživatelské ID není možné použít k přímé identifikaci vaší osoby.
Uživatelské ID si také můžeme uložit ve vašem zařízení, pokud nám k tomu dáte souhlas povolením kategorie „Cílení“ např. prostřednictvím banneru (cookie lišta) umístěného na našich stránkách, jak je uvedeno dále v „Přehled zpracování dat dle kategorii“.

 

Přehled zpracování dat dle kategorii:

Pro přehlednost jsme rozdělili naše zpracování vašich dat a použití souborů cookie do několika kategorií, které zde uvádíme. Podrobný přehled souborů jednotlivých kategorií a jejich účel je popsán v nastavení banneru (cookie lišta) nebo je uveden na této stránce.
    • Nezbytné. Nezbytné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Bez nezbytně nutných souborů cookie nelze webové stránky řádně používat. Tato kategorie je vždy povolena. Tato kategorie také zahrnuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro zajištěni bezpečného provozu našich služeb.
    • Výkonnostní. Výkonnostní soubory cookie se používají ke zjištění, jak návštěvníci používají naše služby. Tyto soubory cookie nelze použit pro cílení a sledování používání mimo naše služby.
    • Cílení. Soubory cookie pro cílení se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery, bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti používat k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách. 
Souhlasem s touto kategorií souhlasíte s personalizovanou reklamou a se shromažďováním, s použitím a se sdílením vašich osobních údajů a uživatelských dat pro vyhodnocování výkonu reklamy a pro cílení reklamy.
Souhlasem s touto kategorií dochází k povolení Google Signalů.
Souhlasem s touto kategorií můžeme použit uživatelské id (např. user_id) pro reklamní účely jako je personalizovaná reklama.
    • Funkční. Funkční soubory cookie se používají k zapamatování informací o návštěvnících webových stránek, např. jazyka, časového pásma, preferovaného obsahu, stav chatu, stav přehrávání videa apod. Povolením této kategorie nám umožníte personalizovat obsah a nastavení našich služeb přímo pro vás. Upozorňujeme vás, že nepovolení této kategorie může mít za následek chybné fungování našich služeb.
Pokud nám povolíte používání souborů cookie a rozsah zpracování vámi poskytnutých dat v některé z uvedených kategorií, např. prostřednictvím banneru (cookie lišta) umístěného na našich stránkách, souhlasíte také s tím, že tyto data mohou být přenášeny a zpracovávány v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).
Svůj souhlas s používáním souborů cookie a rozsahem zpracování dat můžete nastavit na této stránce nebo prostřednictvím banneru (cookie lišta) na naších stránkách.

 

Zabezpečení

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. Morávek Original Wood s.r.o.  využívá řadu bezpečnostních opatření, která zabraňují zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli, přesto však nemůžeme zcela zaručit bezpečnost informací, které jste nám poskytli. K našim službám přistupujete a svá data sdílíte na vlastní nebezpečí.

Společnost Morávek Original Wood s.r.o.  neodpovídá za fungování webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaši interakci s nimi. Když opustíte tyto webové stránky, doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek, se kterými jste v kontaktu, a zjistili, zda jsou tyto zásady přiměřené.

 

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Jméno: Morávek Original Wood s.r.o. 
Adresa: Krkonošská 1341
E-mail: info@moravek.eu
Telefon: 481 541 238
Webové stránky: www.moravek.eu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav souvisejících se zpracováním vašich údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:
Jméno: Ladislav Morávek 
Adresa: Krkonošská 1341, Jilemnice
E-mail: info@moravek.eu
Telefon: 481 541 238